تسمه ریز تراش اچ ۶۲ و ریز تراش و فرز دوکاره اچ وی ۴۵

تسمه ریز تراش اچ ۶۲ و ریز تراش و فرز دوکاره اچ وی ۴۵

تسمه ریز تراش اچ ۶۲ و اچ وی ۴۵ 

اطلاعات بیشتر

H-62-BE
محصول جدید
 
اطلاعات بیشتر

از این تسمه مقاوم و با کیفیت در ریز ماشین های تراش اچ ۶۲ و همچنین ریز فرز و تراش اچ وی ۴۵ می توان استفاده نمود .

 
اطلاعات فنی
ويژگى خاص :قابل استفاده در ریز تراش اچ ۶۲ و ریز فرزو تراش دو کاره اچ وی ۴۵

نظر خود را بنویسید !

تسمه ریز تراش اچ ۶۲ و ریز تراش و فرز دوکاره اچ وی ۴۵

تسمه ریز تراش اچ ۶۲ و اچ وی ۴۵ 

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0