تسمه ریز تراش اچ ۴۴ ، ریز فرز وی ۴۷

تسمه ریز تراش اچ ۴۴ ، ریز فرز وی ۴۷

تسمه ریز تراش اچ ۴۴ و ریز فرز وی ۴۷

اطلاعات بیشتر

H-44-BE
محصول جدید
 
اطلاعات بیشتر

از این تسمه مقاوم و با کیفیت در ریز ماشین های تراش اچ ۴۴ و همچنین ریز فرز وی ۴۷ می توان استفاده نمود . تعویض آن در ریز تراش اچ ۴۴ به سادگی و با باز کردن درپوش جانبی ماشین امکان پذیر است . در ریز فرز وی ۴۷ این عملیات کمی پیچیده تر و نیاز به وقت و دقت بیشتری می باشد .

 
اطلاعات فنی
ويژگى خاص :قابل استفاده در ریز تراش اچ ۴۴ و ریز فرز وی ۴۷

نظر خود را بنویسید !

تسمه ریز تراش اچ ۴۴ ، ریز فرز وی ۴۷

تسمه ریز تراش اچ ۴۴ و ریز فرز وی ۴۷

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0