اصول ايمنى براى كليه ابزارها :

هنگام استفاده از ابزار برقى ، رعايت نكات ايمنى براى جلوگيرى و كاهش خطرات ناشى از آتش سوزى ،شوك الكتريكى و صدمات شخصى  الزام آور مى باشد .

لطفا موارد زير را با دقت بخوانيد :

 

١- محل كار را هميشه تميز نگاه داريد . ميز و محل كار به هم ريخته با صدمات بيشتر  همراه است   .

 

٢- به شرايط محيط كار توجه داشته باشيد . ابزار برقى را در محيط هاى نمناك و مرطوب  استفاده نكنيد . ابزار برقى را زير باران قرار ندهيد و دقت كنيد نور محل كار مناسب باشد .

 

٣- محافظت در مقابل شوك برقى . از تماس بدن با پوشش محافظ دستگاها بخصوص رادياتورها  ، لوله هاى خنك كننده و نظاير اين ها  خودارى كنيد .

 

٤- بچه ها را دور نگه داريد . به هيچ بازديد كننده اى اجازه ورود به محل كار ، تما س  با ابزارها يا سيم هاى  برق را ندهيد .

 

٥- در صورت عدم استفاده از ابزارها ،آنها را جمع كنيد و در محلى خشك و دور از دسترس بچه ها نگهدارى نماييد .

   

٦- فشار بيش از اندازه به  ابزار نياوريد . به توان دستگاه هنگام استفاده دقت كنيد و در صورت نياز آن را عوض كنيد . 

 

٧- از ابزار مناسب استفاده كنيد . تلاش نكنيد از يك ابزار ضعيف و كوچك به جاى ابزار بزرگ و قدرتمند  استفاده كنيد  . از ابزار در جهت انجام كارى كه براى آن طراحى نشده اند ، استفاده نكنيد .

 

٨- لباس كار مناسب  بپوشيد . از پوشيدن لباسهاى  گشاد و جواهرات براى جلو گيرى كردن از گير كردن در ابزارها و قطعات گردان و متحرك  خودارى كنيد . هنگام كار كردن در فضاى باز از دستكش و  كفش ايمنى  استفاده كنيد . براى جمع كردن موهاى بلند  كلاه مخصوص بكار ببريد .

 

٩- از عينك ايمنى استفاده كنيد . همچنين براى جلو گيرى از گردوغبار ، ماسك صورت و تنفسى بكار ببريد. 

 

١٠- از سيم دستگاه  درست استفاده كنيد . براى جابجا كردن ابزار از سيم آن استفاده نكنيد . هرگز با كشيدن سيم دستگاه آن را از پريز خارج نكنيد . سيم دستگاه را از حرارت ، روغن و اشيا تيز دور نگه داريد .

          

١١- قطعه كار را مهار كنيد . هميشه با استفاده از گيره دستى و يا گيره روميزى  قطعه كار  را ببنديد ، با اين كار هر دو دست شما آزاد  و هدايت و استفاده از ابزار ايمن و آسان مى شود . 

 

١٢- هنگام استفاده از ابزار برقى بدن خود را ولوو نكنيد . پاهاى خود را محكم و استوار قرار دهيد و بدن خود را در حالت تعادل نگه داريد.

 

١٣- از ابزار خوب نگهدارى كنيد . براى ايمنى و بهره ورى بالاتر ابزار را تميز نگهداريد . براى روغنكارى و تعويض قطعات ، دستورالعمل هاى مربوطه را بخوانيد .دستان خود را از روغن و گريس قبل از شروع به كار  پاك نماييد. 

 

١٤-  ابزار را قبل ازشروع سرويس و تعويض قطعات ، از برق خارج كنيد .

 

١٥- هنگام  سرويس و تعويض قطعات  دقت نماييد آچارهاى تنظيم  و ساير قطعات را داخل ابزار برقى جا نگذاريد .

 

١٦- ابزار را با كليد روشن به برق نزنيد و هرگز كليد روشن كردن دستگاه را هم زمان با اتصال دوشاخه به برق فشار ندهيد . 

 

١٧- هنگام كاردر بيرون كارگاه، حتما از سيم رابط مناسب با توان دستگاه  و مخصوص كار بيرون استفاده شود. 

 

١٨- گوش به  زنگ  باشيد ، به كارى كه مى كنيد توجه كافى داشته باشيد . و هرگز هنگام خستگى از ابزار استفاده نكنيد . 

 

١٩- قطعات معيوب  را تعويض كنيد . قبل از استفاده از ابزار برقى دقت كنيد تمام قطعات دستگاه به خوبى كار مى كنند ، تظيمات را بررسى نماييد ، قطعات با حساسيت بالاى دستگاه را بازديد كنيد و در مجموع هرتنظيم يا تعويضي كه به بهتر كار كردن دستگاه كمك مى كند ، انجام دهيد .        

٢٠- ابزار برقى دستى را كنار مايعات  آتش گير ، گاز و يا فضاهاى  انباشته از مواد قابل اشتعال روشن نكنيد . موتور   دستگاه هنگام  راه اندازى  ايجاد جرقه مى كند و اين جرقهمواد قابل اشتعال را منفجر مى كند

برای دیدن تجهیزات ایمنی که روبوت ابزار ارائه می دهد اینجا را كليك كنيد 


مقایسه 0