دستگیره ولوم برد تنظیم برد ریز سنگ آرای ۱۲۰ و آرای ۳۰۰

دستگیره ولوم

دستگیره ولوم برد تنظیم دور

اطلاعات بیشتر

VA-BG
محصول جدید
 
اطلاعات بیشتر

ازاین دستگیره ولوم در ریز سنگ رومیزی آرای ۱۲۰ و آرای ۳۰۰ استفاده می شود 

 
اطلاعات فنی
ويژگى خاص :قابل استفاده با برد تنظیم دور ریز سنگ آر ای ۱۲۰ و آرای ۳۰۰

نظر خود را بنویسید !

دستگیره ولوم

دستگیره ولوم برد تنظیم دور

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0